Gunn’s Hill Hen’s Egg

Gunn’s hill hen’s egg, ceps, shiitake, St Michael’s blue (V)